Tarkvara

Arendatav FREEWAT programm integreeritakse QGIS keskkonda ühe rakendusena tööriistaribal. Programmi aluseks on USGS poolt arendatud põhjavee voolu ja ainete transpordi modelleerimise kood Modflow 2005. Lisaks tavapärastele Modflow koodi pakettidele integreeritakse FREEWAT rakendusse veega küllastumata pinnasekihi ainete transpordi ja veevarude majandamise ja planeerimise, vaatlusridade analüüsi, mudeli parameetrite usaldusväärsuse, tundlikkuse analüüsi, kalibreerimise, põllumajanduse veekasutuse ning veekvaliteedi hindamise vahendid.

FREEWAT töötamine planeeritakse moodulitena, kus tarbija võib osa mooduleid sisse või välja lülitada. Samas võivad osade moodulite väljundid olla teiste sisendiks.

Täpne programmi kirjeldus ning juhendid programmi tutvustamiseks ja õppimiseks valmivad 2016. aasta teisel poolel.