Freewat

Freewat installeeritav läbi QGIS pluginate haldussüsteemi

20. – 22. septembrini toimus EU Horisont 2020 projekti Freewat lõpuüritus.

Freewat tarkavara on avalik olnud alates 1. aprillist 2017. a. Avalikustamisest alates on Freewat maha laadijaid olnud umbes 800. Euroopa riikidest on kasutaja arvu poolest esimene Hispaania (30 laadimist), millele järgnevad Suurbritannia (16), Prantsusmaa (14) jt. Väljaspool Euroopat on tarkavara kasutatud USAs (51), Indias (30), Austraalias (15) ning paljudes muudes riikides.

Alates eelmisest nädalast on Freewat programmi võimalik lisada QGIS tarkvarasse, kasutades „Manage and Istall Plugins“ tööriista peamenüüst. Menüüst installeerimisel tuleb arvestada, et see on lisatud Experimental puginate nimekirja.

Kui Freewat kasutamisel tekib tõrkeid, siis on edaspidi võimalik abi saada Freewat kasutajate grupist:

https://groups.google.com/forum/#!forum/freewat-users-group

TÜ Freewat töögrupi poolt soovime head Freewat kasutamist kõigile!