Freewat

Inimesed

foto_argo.jpg Argo Jõeleht
argo.joeleht@ut.ee

Tegev hüdrogeoloogiliste ja geofüüsikaliste teadus- ja rakendusuuringute valdkonnas. Tegelenud puurkaevude seisundi uuringutega, põhjavee seirega ja modelleerimisega (näiteks modelleerinud põhjavee voolamist ja soojuskannet liustikualustes tingimustes ja jahtuvas meteoriidikraatris). Monitoorinud, modelleerinud ja hinnanud maasoojussüsteemide mõjusid.

foto_andres.jpg Andres Marandi
andres.marandi@ut.ee

Põhitegevuseks on põhjaveevarude alased uuringud, eriti pinna- ja põhjavee koosmõju uurimine. On töötanud hüdrogeoloogiaalaste projektidega juba 1995. aastast, mis on olnud nii lokaalsed uuringud reostuse kirjeldamiseks kui ka põhjaveevarude uuringud suurematel aladel. Põhjavee modellerimisega on tegelenud 2009. aastast alates.

maile.jpg Maile Polikarpus
maile.polikarpus@ut.ee

Alates 2003. aastast on osalenud erinevates geoinfosüsteemide arendusprojektides. Tegeleb  ruumiandmete korrastamise ja analüüsimisega ning GIS-andmebaaside loomise ja haldamisega. Alates 2010. aastast tegeleb ka  põhjavee modelleerimise ning põhjaveevarude hindamisega.

mkohv_portree_2.png Marko Kohv
marko.kohv@ut.ee

Marko Kohv on tegelenud märgalade hüdroloogiaga üle 15 aasta. Peamine huvi on inimtegevuse mõjude selgitamine, mõjude vähendamise planeerimine ning monitooringuvõrkude rajamine. Töötanud nii Tartu Ülikoolis teadurina kui ka ELF-is märgalade spetsialistina.

foto_enn.jpg Enn Karro
enn.karro@ut.ee

Rakendusuuringute põhisuunad on seotud põhjavee keemilise koostise kujunemise ning seda mõjutavate looduslike faktorite ja inimtegevuse selgitamisega. Alates 1990. aastast osalenud erinevates põhjavee kvalitatiivset ja kvantitatiivset seiret, keskkonna- ja hüdrokeemiat ning joogivee kvaliteeti käsitlevates projektides.

Kontaktid:

Argo Jõeleht
Tartu Ülikool
geoloogia osakond
Ravila 14A, 50411, Tartu, Eesti
Telefon: (+372) 737 5815