Freewat

Toimus põhjavee modelleerimise sissejuhatav koolitus Tallinnas

24.-27. jaanuaril 2017. aastal toimus põhjavee modelleerimise sissejuhatav koolitus Tallinnas. Koolitusel anti lihtne ülevaade erinevatest põhjavee mudeli ülesehitamise etappidest ning tutvustati erinevaid põhjaveemudeli komponente. Koolitusel osales kokku 38 põhjavee modelleerimisest huvitatud spetsialiste erinevatest töövaldkondadest nii riigiasutustest, eraettevõtetest kui ka ülikoolides.

Koolitus oli läbi viidud praktilise õppena, kus uut teadmist sai praktiseerida näidismudeli ülesehitamisel. Modelleerimiseks kasutati EU Horisont 2020 projekti Freewat raames loodavat vabavaralist modelleerimise tarkvara. Koolituse näidisalana kasutati Selisoo Natura 2000 lähi iirkonda, kus peamiseks põhjavee tarbijaks on Estonia põlevkivi kaevandus.

Koolitusel osalejatele jagati näidismudeli rajamiseks vajalikud algandmed ning samuti tööjuhend kuidas mudeli ehitamisega peale hakata. Kõiki neid materjale on võimalik nii koolitusel osalejatel kui ka muudel huvitatule maha laadida meie kodulehel.

Tallinna koolitusel kasutatud materjale ja näidismudeli saab alla laadida siit